Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gerekli olan hususlar. Öncelikle boşanmak isteyenler anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşabilirlerse ve evlilik bir seneden çok sürmüş ise eşler anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok hızlı bir şekilde sonuçlanmakta hem de eşleri mahkemeye delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Fakat taraflar anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli şekilde açılması zorunludur. Tarafların aile mahkemesine başvuru yaparken boşanma avukatı tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir avukattan destek alınması davanın çok hızlı sonuna ulaşmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk davayı açan eşin kusurlu olduğu gibi bir inanış bulunur. Gerçekte davayı kim tarafından açıldığının herhangi bir önemi yoktur. Bu yüzden boşanmayı düşünen eşin boşanma davasını açması zorunludur. Açılan boşanma davasının başarılı şekilde sonuçlanması için davayı açan tarafın davasını ispat etmesi gereklidir. Eğer boşanma davası açan taraf davasını ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilir. Taraflar boşanmanın yanında nafaka, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için iştirak nafakası isteme hakları vardır. Eşler boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış malları var ise mal rejimi davası açabilirler. Bu tür davalarda avukatlık ücreti değişkendir. Boşanma hususunda uzman olan bir avukat haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu konu avukat ile iş sahibi anlaşma ile belirlenir. Baro tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenebilir. Çekişmeli boşanma davası bir hayli uzun sürede sonuçlanan dava çeşitlerindendir. Bir çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması genellikle bir sene sürer. Bu süreyi azaltmak için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Bu şekilde eşler hak kaybına uğrama riskinde de kurtulmuş olurlar.
ankara anlaşmalı boşanmaAnkarada avukatlar çokça vardır. Fakat iyi bir hukukçu edinmeniz sadece fazla iyi bir arayış sayesinde mümkündür. Çünkü kimi avukatlık mesleğini icra edenlere güven duymak kolay değildir.Avukatlık mesleğini icra edenler genel olarak boşanma davası alanında bilirkişi avukatlar,icra davasında uzmanlaşmış hukukçular,ceza davaları uzmanı hukukçular ve bilişim hukukçuları olarak kategorilendirilebilir. Fakat hukuk alanında bunlardan başka uzmanlık bölgeleri de bulunur.Boşanma davalarına bakan avukatlar mesela boşanmayla ilgili çok sayıda kanunları bilmek yükümlülüğündedirler.Ayrıca fevkalade iyi bir avukat edinmenizde kafi olmaz. Hukukçunun buna ek olarak yaptığı işte bilirkişi olması da gereklidir. Bunu hukukçunun bundan önceki davalarından anlamanız mümkündür. "Ankarada iyi boşanma avukatı" yahooda çokça aranılan bir kelime gurubudur. Buna ilaveten "en iyi icra avukatları ankara" kelime gurubu da bol sayıda aranan sözcüklerdir.

Ülkemizde mahkemelerde görülecek her türlü davalar için sahip olduğunuz hakları sizin yerinize oldukça başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlık mesleğini icra edenler mevcuttur. Vatanımızın tüm bölgelerinde diğer hukuk kategorilerinde başarılı hukukçular vardır. Ankara avukatları da, Türkiyede hukuk alanında şahısları ve şirketleri en başarılı şekilde temsil eden avukatlar arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görülmekte olan ya da görülecek herhangi bir davanız mevcutsa, davanızın sizin lehinize bitirilmesini imkanlı kılacak, sizleri duruşma salonunda en iyi biçimde temsil edecek Ankara avukatları arasından tercihinizi yapabilir, dava sürecinizi deneyim kazanmış bir hizmetten fayda sağlayarak tamamlayabilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok görülen davalar arasında bulunan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece uzman bir tarzda ilerlemektedir. Başvuran kişilerin boşanma davasını hem maddi gerek de manevi şekilde en az zararla geçirmelerini gerçekleştiren boşanma hukukçuları asıl olarak çekişmeli boşanma davalarında boşanmakta olan çift arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek amacıyla uğraşmaktadırlar. Bu sebeple eğer kocanızla anlaşmalı bir biçimde boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma davası işinde deneyim kazanmış bir avukatın yardımı ile boşanma sürecinizi sonuca erdirmelisiniz.
Son zamanlarda en çok karşılaşılan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bu nedenle bilişim davalarında tecrübeli avukatlara gereksinim çoğalmıştır. Ama deneyimli bir bilişim davası avukatı edinmek zordur. Çünkü bilişim avukatı miktarı çok azdır.

Sanal suçlar nelerdir? Çağımızda en fazla görülen davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir hareketin cezalandırılabilmesi için mevzuatta düzenlenmesi zorunludur. Türk Ceza Kanun’da mevcut olmayan bir fiilden dolayı vatandaşlar cezalandırılamaz. Busöylenenler ışığında, banka kartlarını kötüye kullanmak Kanunda siber suç olarak düzenlenmektedir.


Bilişim suçları bilgisayar aracılığıyla işlenebilir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin tespit edilmesi çok zordur. Bu sebeple faillerin bu davalarda bilgili bir ekip aracılığıyla bulunması lüzumludur. Ankarada internet suçlarıyla mücadele için kurulmuş emniyet birimleri yer almaktadır. Bunun sonucu olarak Ankara bölgesinde suç işleyenlere erişmek zor değildir. Faillerin tespit edilmesinden sonra mahkeme aşamasına gelinir. Bu süreçte bilişim avukatlarının etkisi fazladır. Alanında uzman bir hukukçu kovuşturmanın bu evresinde arzu ettiğiniz neticeyi elde etmenizde çok fazla katkısı olacaktır.
Avukatlık oldukça zor bir iştir. çünkü avukat bir tek davasıyla mesai harcamaz ayrıca memurlarla muhatap olabilmektedir. Bu yüzden başarılı bir avukat olmak için birey sosyolojisinden anlamak gerekir. Bütün bunlara ek olarak avukat olabilmek için insanları ikna edebilme yeteneğinizin var olması gereklidir. Uzman bir avukat olmanın öteki şartı da merkalı olmaktır. Hukukun pek çok farklı türü bulunur. Hukukçular tazminat dalında faaliyet gösterebilirler. Ama avukatlık meleğiyle uğraşanlar yalnızca bir hukuk dalında mesleğini icra etmek yükümlülüğünde değildirler. Avukatlık mesleğiyle uğraşanlar her türlü davalara girebilme yetkisine haizdir. Bazı hukukçular miras konusunda dava kabul etmektedir. Bu avukatlara bilişim avukatı denmektedir.
Bir tek çekişmeli boşanma davasıyla uğraşan hukukçulara çekişmeli boşanma avukatları denir. Bu avukatlar yalnızca boşanma davaları alırlar. Ayrıca mal paylaşımı davalarına girebilmektedirler. Boşanma davaları şiddetli geçimsizlik sebibiyle açılır. Şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı olarak açılmış davalarda cinsel uyumun kurulamaması sebebine dayanılabilir. Anlaşmalı boşanma davaları uzun sürebilen davalardır. Boşanmanın daha kısa sürede sonuca ulaşması için mutlaka uzman bir çekişmeli boşanma avukatı bulunmalıdır. Böylece anlaşmalı olmayan boşanma davalarınız hak kaybına uğramadan sonuçlanacaktır.

Tenfiz davası nedir? Tenfiz yurtdışındaverilmiş bulunan kararların Ülkemizde tanınmasını sağlayan bir davadır. Bu dava şekli ile başka ülke mahkemesindeverilen isim değiştirme kararlarının Türk Mahkemelerinde geçerli olması sağlanmaktadır. Bu davanın açılması için yabancı mahkemedeverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Bunun yanında kararın apostil edilmesi gerekmektedir. Apostil mührü Lahey protokolüne katılan ülkelerde geçerlidir. bu açıklamalar ışığında Avuralya Yargı Makamları tarafından verilen boşanma kararları Ülkemizde tenfiz edilebilecektir. Yabancı mahkemedeverilmiş olan kararların tanınması ve tenfizini için lazım gelen başka husus ise yabancı ülkede verilmiş bulunan kararların Dilimize çevirisinin yapılmasıdır. Bunun yanında tercümesi yapılmış yurtdışında verilmiş olan kararların Türk makamlarınca onaylanması zaruridir.

Tanıma ve Tenfiz davaları ne kadar sürer? Bu tarz davalar ortalama 6 ay gibi bir zaman zarfında tamamlanır. Bu süreyi azaltmak için her iki tarafta bir vekile vekalet çıkarması gerekir. Bu şekilde davalar minimum sürede sonuçlanır. Eğer bir hukukçuya vekaletname çıkarılmazsa davanın sonuca ulaşması için yabancı ülkeye tebligat gönderilmesi gereklidir. bu şartlar altında davanın çok zaman almasına sebep olmaktadır. Bu nedenle taraflar bulundukları ülkede hizmet veren Türkiyeelçiliği aracılığıyla bir avukata vekalet vermelidir. Çıkarılacak vekaletnamenin fotoğraflı olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca Çıkarılacak vekaletin boşanma hususunda yetki vermesi gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi dava süresini oldukça azaltacaktır.

Ceza alanında çalışan avukatın bilmesi gereken hususlar hangileridir? İlk olarak ceza alanında avukat olmak baya çaba gerektirir. Çünkü kişilerin bu tarz davalarda müvekkillerin hürriyeti söz konusudur. Bu nedenle ceza avukatı savunma yaparken fazlaca sorumluluğunun farkında olmadır. Aksi durumda müvekkiller sebepsiz hapishaneye girebilir. Bu yüzden aldığı davanın sorumluluğunun farkında olmalıdır. Bir ağır ceza savunması icra edilirken mutlaka vakanın tüm detayları bilinmelidir. Zira mahkeme huzurunda müdafaa yaparken savunmasını yaptığınız kişinin aleyhine bir müdafaa yapma durumunda kalabilir. Eğer müvekkil hapiste anlaşmalı boşanma avukatı ankara bulunuyorsa mutlaka infaz kurumuna ziyarete gidilmeli ve vakanın bütün ayrıntıları bire bir konuşulmalıdır. Eğer şartlar fırsat veriyorsa olayın gerçekleştiği yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra olayı görenler bulunmalı ve dinlenilmelidir. Olayın niteliklerine göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor paralelinde bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar normal olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olan hususlardır. Bunlarında yanında ceza hukuku avukatı eldeki belgeleri harmanlayarak bireysel tecrübelerini eklemeli ve beraat kararı alabilecek bir müdafaa yol haritası belirlemelidir. tüm bu bahsedilen hususlara ek olarak ağır ceza alanında çalışan avukat olmak isteyen kişinin ağır ceza davalarını seviyor olması gereklidir. Çünkü keyifli şekilde yapılanmayan hiçbir iş başarıya ulaşamaz.
Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Eğer taraflar ayrılma konusunda anlaşmışlarsa mahkemeye başvurmaları halinde anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin minimum bir yıl sürmüş olmasıgerekir. Eğer birliktelik bir seneden az sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak evliliği bitirmek için başvuru yapamazlar. Bu durumda çekişmeli şekilde müracaat etmek durumundadırlar. Anlaşmalı tarzda evliliği bitirmek için mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü vermeleri zorunludur. Bu anlaşma metninin bir boşanma avukatı aracılığıyla hazırlanması iyi olacaktır. Bunun ardından eşler aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini belirtmelidirler. Çekişmeli biçimde evliliği bitirmek için bir boşanma sebebine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ayrılma nedeninin hakim tarafından kabul edilebilir olması gerekir. Ayrıca boşanma gerekçesinin ispatlanması gerekir. Boşanma davalarında davacı eş boşanma nedenlerini her türlü delille kanıtlayabilir. Mesela telefon dökümleri delil olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun sürebilmektedir. Dava süresini hızlandırmak için bir boşanma ile ilgili avukattan yardım alınmalıdır.

Miras hukuku dalında çok ilgi duyulan olayların başında mirastan mal kaçırma hususu gelmektedir. Miras alanı oldukça uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu yüzden iyi bir avukatlık mesleği icra eden kişiden yardım alınmalıdır. Fakat bir avukattan yardım istenmezse dava çok fazla uzun sürer. Vefat eden kişinin arkasında kalan tüm tanışır ve taşınmaz mallarına tereke denilir. Miras hukukunda tüm taşınır ve tanışmaz mallar başka bir işleme gerek olmadan vefat anında yasal mirasçılara devir edilir. Eğer yaşamı son bulan kimsenin mirasçısı yoksa mallar devlete intikal eder. Miras hukuku alanında hak aramaya başlamadan önce kesinlikle bir avukattan akıl alınması hayli önem arzetmektedir. Çünkü kanıtlanması kolay olmayan durumlar karşısında dava açan kimselerin hak yoksunluğunda uğraması muhtemeldir. Eğer mirasçılar bu dünyadan ayrılan kimsenin mirasını kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay içinde mirasın reddi için mahkemeye başvurmaları gereklidir. Bunların yanında bu dünyadan ayrılan şahsın mirasçıları noterden bir veraset ilamı çıkarmaları gereklidir. Miras alanında davalar fazlaca uzun sürer. Çünkü bu şekil davalar bu işlerden anlayan bilirkişi tarafından oluşturulan kanaatler son bulmaktadır. Bunun yanında Miras alanında davalarda tanık deliline dayanılmaktadır. Görgü şahitlerinin mahkeme huzuruna çıkması mahkeme süresini oldukça uzatabilmektedir.
İş davası günümüzde en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biridir. İşçi çalıştıranlar işçilerin haklarını vermemek amacıyla farklı yollara başvurmaktadır. Örneğin çalışanların bayram tatili ücretini ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını elde etmek amacıyla yargıya başvurmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş sözleşmesini geçerli bir tarzda sonlandırması lazımdır. Çalışanın fazla çalışma ücretinin ödenmemesi geçerli bir fesih gerekçesidir. Çalışanın Sgk farklı yatırılması geçerli bir fesih gerekçesidir. Bunun yanında iş yeri sahibi çalışanın iş akdini geçersiz tarzda bitirmesi durumunda çalışan kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Çalışan Ramazan Bayramında çalışmış ise bu mesainin karşılığı ödenmelidir. Bu ödeme normal maaştan % 50 zamlı olması lazım gelir. İşçinin ücreti en fazla yirmi gün içerisinde verilmelidir aksi halde işçi iş akdini haklı biçimde sonlandırabilir. Çalışanın senelik izni kullanmasına izin verilmezse bu senelik iznin ücretinin işçiye verilmesi gereklidir. İş yeri sahibi işçiyi haklı bir sebep olmadan işten atarsa işçiye ihbar tazminatını ödemesi zorunludur. Eğer işçinin alacakları verilmezse işçiler işinin ehli bir iş hukuku avukatına başvurmalı. İşçi alacağı avukatları işçilerin alacaklarını kuruşu kuruşuna almalarına yardım sağlayacaktır. Aksi durumda işçiler hak kaybına neden olabilmektedir. Buna ek olarak dava sebepsiz biçimde uzama ihtimali vardır. Hak yoksunluğuna uğramamak ve mahkeme süreci gereksiz yere uzamaması için bir iş hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım almak büyük önem taşımaktadır.

Ankaranın En İyi Boşanma Avukatı

En İyi Boşanma Avukatları Ankara
İyi boşanma avukatları düşüncelerinizi anlamalıdır. Boşanma davası süreci zordur. Bundan dolayı dava boyunca size yardımcı olabilecek bir boşanma avukatı bulmanız gereklidir. Öyleyse uzman bir boşanma avukatını nasıl bulabilirsiniz? Bunun yanında duruşmanız çekişmeli mi veya anlaşmalı mı olacak?
Bu arada boşanma davası nasıl açılır buna da dokunalım. Boşanma davaları iki biçimde açılmaktadır. Eğer taraflar evliliğe son verme hususunda anlaşırsa aile mahkemesine başvuru yapmaları halinde anlaşmalı şekilde ayrılabilirler. Anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırabilmenin gerçekleşmesi için birlikteliğin minimum bir yıl sürmüş olmasıgerekir. Eğer evlilik bir seneden az sürmüş ise taraflar anlaşmalı şekilde evliliği bitirmek amacıyla müracaat edemezler. Bu halde çekişmeli biçimde müracaat etmek durumundadırlar. Anlaşmalı biçimde boşanabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmaları gereklidir. Bu protokolün bir avukat tarafından hazırlanması iyi olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli şekilde evliliği bitirmek için bir boşanma sebebine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliği bitirme gerekçesinin hakim tarafından kabul edilebilir olması gerekir. buna ek olarak evliliğe son verme sebebinin ispatlanması lazımdır. Boşanma davasında davacı iddialarını her türlü kanıtla kanıtlayabilir. Örnek vermek gerekirse mektuplar kanıt olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli boşanma davası baya uzun sürebilmektedir. Bu süreci kısaltmak için bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

Boşanma Avukatı asla beynimize çok iyi düşünceler getirmez. Bunun nedeni tecrübelerimiz olabilir mi? Avukatlık yapan hukukçuların neredeyse hepsi toplumumuzu iyileştirmek için avukat olmamıştır. Bir çok avukat , boşanma avukatı olmaya parasal nedenler nedeniyle başlamıştır. Bundan dolayı Ankarada avukatınızı belirlerken iyi araştırma yapmalısınız.

Bir çok boşanma avukatı var. En İyi avukatı nasıl seçeceğim?
Boşanma avukatınızı belirlerken en iyi çözüm arkadaşlarınızın tavsiyesidir. İkinci yol ise googledan iyi bir araştırma yapmaktır. Eğer bu yolu Daha detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz seçecekseniz bulduğunuz boşanma avukatlarını öneren siteler de aynı yolla bulabilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15